9D. 10 Groen meer dan NATUUR-LIJK

Vanuit een Oosterse visie – een visie die trouwens aan het uitsterven is als gevolg van de zich daar ontwikkelde “Westerse” op consumptie gedreven economie – is de natuur geen instrument van de mens, maar het decor waarin de mens acteert. De mens als deel van de natuur, de mens als stuk van de kosmos. […]

9D. 9 Groen is Westers?

We denken vaak dat het redden van de natuur een universeel inzicht is, die een evidentie moet zijn over de hele wereld. Het gaat immers over het redden van alle planten en dieren van over de gehele wereld. We beseffen amper dat de onderliggende redenering behoorlijk Westers is en dus helemaal niet zo universeel. Voor […]

Brief van een appelboom aan een meisje

Dag Meisje, Het is de eerste keer dat ik je schrijf terwijl jij al drie jaar in mijn omgeving vertoeft. Zittend in de schaduw van mijn bladerdak. Wie jou zoekt, vindt je in de vruchten die aan mijn takken hangen. Het zijn er niet zoveel dit jaar. Appelbomen hebben zo hun cycli. En dit is […]

De Wolken

“Hoe weten de wolken dat het zomer is?” Het de vraag die het meisje van acht stelt terwijl ze haar hoofd achterover gooit en naar de hemel kijkt. Ik zeg haar dat ze nekpijn zal krijgen. “Geeft niet”; zegt ze. Lijf en leden worden niet gespaard in de zoektocht naar ultieme kennis. Dat weet elke […]

9D. 7 Big data, big knowledge, big wisdom?

En hoe zit dat met al die kennis die altijd en overal beschikbaar is. Op het ogenblik van het schrijven van deze tekst, woedt het debat hevig over fake news. Onwaar nieuws of in eenvoudig Nederlands, leugens. Bij het aantreden van de laatste president van de Verenigde Staten, Donald Trump, nam de woordvoerder van het […]

9D. 6 Vrije? Tijd

Wat vooraf ging. De paradigm shift die ik in de vorige berichten beschrijf, vraagt evenwel een kanttekening. De scola, die tot doel had, vrije tijd te geven om te denken, of ook wel tijd creëerde om vrij te denken en inzichten te ontwikkelen, evolueerde in zekere zin naar een geconformeerde vrije tijd. Scholen werden vormingsprocessen […]

9D: 5. Scola – Het Internet

Scola Toegang tot een opleiding is, althans bij ons, behoorlijk opgeschoten. Er zijn uiteraard nog steeds grote uitdagingen als je naar de correlatie kijkt tussen sociale achtergrond, cultuur, financiële middelen en het bereikte academisch studieniveau, maar over de hele bevolking gezien, zijn we in die mate er op vooruit gegaan dat, zoals gezegd in de […]

9D: 4. De Leider

Wat vooraf ging De leider was in de prehistorie dus de sterkste en bij uitbreiding, de verstandigste, als hij werd bijgestaan door zijn sjamaan of omdat hij kon bogen op de meeste ervaring, omdat hij, omwille van het feit dat hij de sterkste was, statistisch het minst snel dood ging. Fysiek sterk zijn is een […]

9D: 3. Inspraak en volksvertegenwoordiging

Wat vooraf ging. Verwar “geschikt zijn om leiding te nemen” niet “met het recht hebben op inspraak of juist vertegenwoordigd zijn”. Iedereen moet uiteraard vertegenwoordigd worden en heeft dus recht op inspraak maar niet iedereen is zomaar geschikt om leiding te nemen. Leiding geven aan een samenleving, of dit nu een dorp, stad of land […]

9D: 2. Over het leiden van een gemeenschap

Wat vooraf ging… De kern van het leiden van een gemeenschap komt voort uit de idee dat leven in groep beter is dan alleen leven. Niet om romantische redenen, maar vooral omdat het onze kans op overleven vergroot als we een groep vormen. Het gevolg van het leven in groep betekent evenwel dat je als […]