Lezingen

Ik geef heel graag lezingen en seminaries aangaande het concept van passie, gedrevenheid en innovatie, creativiteit.

Wat is de impact hiervan? Hoe kan je gedrevenheid stimuleren? Waar moet je als leider over waken?

Denkkaders worden aangereikt afkomstig uit heel verschillende vakdomeinen van psychologie, organisatieleer, filosofie, personeelsbeleid. De theorie wordt tegen het licht gehouden met concrete voorbeelden die ik zowel zelf heb meegemaakt in mijn eigen bedrijven alsook die werden geobserveerd en behandeld bij klanten. Het geheel wordt op een onderhoudende wijze gebracht met toegankelijke beelden en vergelijkingen.

Volgende lezingen zijn standaard beschikbaar (andere worden op maat gemaakt):

  • Passie & Naïviteit: de pijlers van innovatie: lezing over het ontwikkelen van gedrevenheid (passie) in uw werk, uw projecten zodat innovatie zich spontaan manifesteert.
  • De Kikker en de oceaan: lezing die uitlegt hoe wij, als werkende mensen onze maturiteit ontwikkelen langs een rationeel en emotioneel pad. Deze lezing is gebaseerd op mijn boek "De Kikker en de oceaan". Het boek behandelt vele thema's. Voor een lezing wordt doorgaans één specifiek thema gekozen.
  • Inspiring Drums: Ik ben zelf drummer en percussionist. Aan de hand van echte muziekinstrumenten en live muziek, vertel ik u het verhaal van de innovatie in de wereld van de percussie (beginnend bij de eerste boomstam tot de hedendaagse drumcomputer). Waarom zijn er nog drummers als de technologie helemaal is veranderd?
  • Denken als da Vinci: Leonardo da Vinci geldt ontegengesprekelijk als de meest creatieve geest van de moderne tijd. Hoe komt het dat één man in zoveel verschillende disciplines van wetenschap tot kunst zowel uitblonk als vernieuwend was. In deze lezing laten we ons inspireren door de wijze waarop da Vinci redeneerde en handelde. Deze sessie is beschikbaar in zowel een lezingen-format alsook als workshop met oefeningen en uitgebreide voorbeelden.

 

Ik geef reeds meer dan twintig jaar lezingen bij de meeste gekende klassieke netwerkorganisaties, intern bij bedrijven en op podia van internationale congressen.  De leukste lezing was deze in het museum SMAK in Gent. Voor de gelegenheid had ik een namaakkunstwerk gemaakt met honderd doormidden gesneden passievruchten. Toen ik stond te wachten om het podium te beklimmen, dachten bezoekers dat ze naar een echt kunstwerk aan het kijken waren. Afgelopen jaren stond ik minder op podia omdat er andere activiteiten meer aandacht vroegen. Nu is terug ademruimte hiervoor.