9D. 7 Big data, big knowledge, big wisdom?

En hoe zit dat met al die kennis die altijd en overal beschikbaar is. Op het ogenblik van het schrijven van deze tekst, woedt het debat hevig over fake news. Onwaar nieuws of in eenvoudig Nederlands, leugens. Bij het aantreden van de laatste president van de Verenigde Staten, Donald Trump, nam de woordvoerder van het Witte Huis het begrip “alternative facts” in de mond. Eerder dan te zeggen dat de president gelogen had, werd het begrip “alternatief feit” bedacht, alsof je dus meerdere parallelle feiten naast elkaar kon hebben van waaruit je kon kiezen en je zo dus liegen tot een alternatieve werkelijkheid kon verheffen. In de natuurwetenschap bestaat het begrip “alternatief universum[1]” als begrip, maar is onwaarschijnlijk dat de woordvoerder van het Witte Huis daar naartoe verwees.

Het internet en al haar data dat geroemd werd omwille van de evidente meerwaarde voor de samenleving, kent een wellicht even grote zwarte keerzijde voor de samenleving – en hiermee blijft alles in balans. Onwaarheden, laster, malafide communicatie en informatieplekken zoals het Dark Web[2] hebben een groot ontwrichtend effect op de samenleving en veroorzaken ongekende uitdagingen waar we dus geen kennis over kunnen vinden op dat internet. Net zoals het internet een hefboom is voor het creatieve potentieel voor wetenschappers en kunstenaars, zo is het evenzeer een hefboom voor de creatieve geest van een terrorist.

Het feit blijft evenwel dat de toegang tot informatie, in tijd en ruimte voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de actualiteit van de vraag of de wijze waarop we een samenleving organiseren nog steeds van deze tijd is.

[1] Alternative universa zijn een gevolg van snaartheorie, een natuurwetenschappelijke theorie die probeert de relativiteitstheorie van Einstein te combineren met de wetten van de quantummechanica.

[2] Dark Web is het stuk internet waar alle door overheden verboden informatie en communicatie langs passeert.

Become a patron at Patreon!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *