9D: 5. Scola – Het Internet

Scola Toegang tot een opleiding is, althans bij ons, behoorlijk opgeschoten. Er zijn uiteraard nog steeds grote uitdagingen als je naar de correlatie kijkt tussen sociale achtergrond, cultuur, financiële middelen en het bereikte academisch studieniveau, maar over de hele bevolking gezien, zijn we in die mate er op vooruit gegaan dat, zoals gezegd in de […]

9D: 4. De Leider

Wat vooraf ging De leider was in de prehistorie dus de sterkste en bij uitbreiding, de verstandigste, als hij werd bijgestaan door zijn sjamaan of omdat hij kon bogen op de meeste ervaring, omdat hij, omwille van het feit dat hij de sterkste was, statistisch het minst snel dood ging. Fysiek sterk zijn is een […]

9D: 3. Inspraak en volksvertegenwoordiging

Wat vooraf ging. Verwar “geschikt zijn om leiding te nemen” niet “met het recht hebben op inspraak of juist vertegenwoordigd zijn”. Iedereen moet uiteraard vertegenwoordigd worden en heeft dus recht op inspraak maar niet iedereen is zomaar geschikt om leiding te nemen. Leiding geven aan een samenleving, of dit nu een dorp, stad of land […]

9D: 2. Over het leiden van een gemeenschap

Wat vooraf ging… De kern van het leiden van een gemeenschap komt voort uit de idee dat leven in groep beter is dan alleen leven. Niet om romantische redenen, maar vooral omdat het onze kans op overleven vergroot als we een groep vormen. Het gevolg van het leven in groep betekent evenwel dat je als […]

9D: 1. Groen&Co, geen toeval

Lees de inleiding tot dit stuk hier. Tijdens mijn verlof vorig jaar juli 2017 viel er een mailtje in mijn inbox met de vraag of ik interesse had om mee te werken aan een nieuwe progressieve politieke partij van sociale, ecologische, ondernemende en vooruitziende mensen, met waarschijnlijk een vleugje naïviteit in hun dromen. We hadden […]

Negen dorpen: 0. Voorwoord

Aan de hand van enkele blog-posts op deze website zal ik een essay schrijven. Een essay over de wijze waarop we onze samenleving lokaal besturen. Een essay, in de letterlijke zin zoals door Michel De Montaigne bedacht: een “essai”, een probeersel, een oefening om een gedachtegang te ontrafelen en er een inzicht in proberen te […]