Een naakte vrouw kijkt me aan

Schoenenverkopers Uit nieuwsgierigheid en omdat ik verhalenmaker ben, bouw ik de wereld van de laat-negentiende eeuw verder op. Ik wil onderzoeken welke ideeën, volgens dewelke we onze samenleving organiseren, er nog allemaal ontstonden. Eentje is zo sterk aanwezig dat we ze niet eens meer zien, ook al worden we er permanent ongevraagd mee geconfronteerd. En […]

Over tuinmannen

Over de ervaring Wie kijkt naar werk weet niet wat werken is. Het is een boutade die, zoals dat hoort bij boutades, geworteld is in de waarheid. Als jij kijkt naar iemand die een put graaft, dan kan je niet ervaren hoe hard de ondergrond aanvoelt waarin je moet scheppen en hoe zwaar de schop […]

DEEL1: denken en doen

Stoomtreinen en modems 1856. Hier begint ons verhaal. Voor het gemak van het verhaal schrijf ik de wijze waarop wij vandaag samenleven toe aan de geboorte van één persoon. Dat klopt natuurlijk niet helemaal. De baby, die straks op de volgende bladzijden (niet kijken) geboren wordt, is natuurlijk niet eigenhandig verantwoordelijk voor alle ellende die […]

Ont-dekking van de samenleving – voorwoord

In 2011 vatte ik het plan op om een nieuw boek te schrijven voor managers. Een vervolg op “de Kikker en de Oceaan” van 2009. Het boek zou verhalen waar ik toen hard voor pleitte: laat mensen terug meer mens zijn in plaats van werknemer of erger “human resource” (het grootste scheldwoord voor de mens […]

Vindertje

Op de rand van de dijk, daar waar de bescherming overgaat in de verbeelding, op die blauwe arduinen rand, stond de schrijver. Hij zag een grote volwassen man die zich verstopte achter het voorwiel van een grote gele vrachtwagen. Die stond er om het strand klaar te maken voor de zomer. De man keek voorzichtig […]

9D. 10 Groen meer dan NATUUR-LIJK

Vanuit een Oosterse visie – een visie die trouwens aan het uitsterven is als gevolg van de zich daar ontwikkelde “Westerse” op consumptie gedreven economie – is de natuur geen instrument van de mens, maar het decor waarin de mens acteert. De mens als deel van de natuur, de mens als stuk van de kosmos. […]

9D. 9 Groen is Westers?

We denken vaak dat het redden van de natuur een universeel inzicht is, die een evidentie moet zijn over de hele wereld. Het gaat immers over het redden van alle planten en dieren van over de gehele wereld. We beseffen amper dat de onderliggende redenering behoorlijk Westers is en dus helemaal niet zo universeel. Voor […]

9D. 8 Groen is een evidente noodzaak?

De eerdere teksten hadden het over hoe toegang tot informatie en opleiding ons model om leiding te geven ontwricht. Vooraleer na de denken over mogelijke remedies, laat ons ook even stil staan bij de onderliggende doelstellingen die ons modern beleid van een samenleving probeert na te streven. Agalev werd als politieke partij in België opgericht […]

9D. 7 Big data, big knowledge, big wisdom?

En hoe zit dat met al die kennis die altijd en overal beschikbaar is. Op het ogenblik van het schrijven van deze tekst, woedt het debat hevig over fake news. Onwaar nieuws of in eenvoudig Nederlands, leugens. Bij het aantreden van de laatste president van de Verenigde Staten, Donald Trump, nam de woordvoerder van het […]

9D. 6 Vrije? Tijd

Wat vooraf ging. De paradigm shift die ik in de vorige berichten beschrijf, vraagt evenwel een kanttekening. De scola, die tot doel had, vrije tijd te geven om te denken, of ook wel tijd creëerde om vrij te denken en inzichten te ontwikkelen, evolueerde in zekere zin naar een geconformeerde vrije tijd. Scholen werden vormingsprocessen […]