Zoeken naar de Zin

Voorwoord

De tekst van deze reeks vormt een journaal. Een dagboek (“jour-nal”). Een persoonlijk verslag van hetgeen een schrijver tijdens een tocht overkomt. Deze tocht is een zoektocht. De zoektocht naar het antwoord op de vraag die we allemaal wel eens stellen: Waarom ben ik hier? Wat is de zin?

Aldus komen we bij de titel van dit journaal:  “Zoeken naar de Zin”. Deze tekst is dus een verslag van het zoeken naar de zin van het/mijn leven.

Spoiler-alert: ik heb het antwoord nog niet gevonden. De zoektocht is nog bezig. Gelukkig. Maar er zijn redenen waarom ik nu dit journaal aanvang. Deze licht ik toe op de volgende bladzijden.

De titel heeft een tweede betekenis: zoeken naar de zin. Zoeken naar de perfecte zin. Het is wat iedereen die schrijft doet – ik heb de onnodige schroom om mezelf schrijver te noemen, terwijl iedereen die schrijft een schrijver is. Sommigen weten dat ik schrijf. Al vele jaren. Doorgaans verhalen, wel eens een boek en ook wat theaterteksten. De meeste staan op deze website.

Ik heb het geluk omringd te zijn door enkele vrienden en lezers die zo lief zijn me te zeggen dat ik soms mooie, verrassende of inspirerende zinnen schrijf. Aanvankelijk schreef ik deze onbewust maar naarmate ik begreep dat ik een klein beetje vaardig bleek te zijn in het maken van verhalen en zinnen die mooi gevonden worden, begon ik steeds meer aandacht hieraan te besteden.  En dus doe ik steeds opnieuw mijn best om mooie zinnen te schrijven. En vraag ik me bij iedere publicatie ook af of de zin zal bevallen. Enige ijdelheid of behaagzucht is mij niet vreemd. Gelukkig lukt het niet altijd en zijn sommige zinnen niet af, meestal omdat ik ook een ingebouwd gebrek aan afwerking heb en omdat ik soms gewoon te lui ben om een kromme zin goed te maken of een van de pot gerukte metafoor te vervangen door een betere. Ik troost me met de gedachte dat dit gebrek aan perfectionisme de bescheidenheid voedt of eerder opdringt.

Zoeken naar de zin dus. De zoektocht is bezig en deze tekst zal zich ontrollen naarmate ik zoek. Chronologisch. Observaties en bedenkingen. In de eerste persoon. Anders dan bij mijn verhalen. In mijn verhalen stop ik wat ik denk in het hoofd van een ander personage en schrijf ik daarover in de derde persoon. Dat laat een meer beeldrijke taal toe (waar ik dan soms die fijne reactie op krijg). Het is ook veilig. Ik verstop me achter de personages van mijn verhalen. Ik laat hen zeggen wat ik denk. Wie zich verstopt wordt echter minder goed gehoord.

Schrijven in de eerste persoon is dus ook een beetje een bevrijding, met het risico dat u er misschien niets van vindt. Ik hoop van wel.

 

 

 

Waarom

De reeks

  • De zin?
    Wat is de zin? Laat me dat eerst letterlijk interpreteren: de zin in een tekst, in mijn geval de zin in een verhaal. Die zin is mij gaandeweg steeds meer gaan boeien. Aanvankelijk schreef ik zeer onbewust en heel zeker ook slechter dan hoe ik nu schrijf. Uiteraard is dat een gevolg van het …
  • De zin binnen mijn bestaan?
    Heeft mijn bestaan zin? Een vraag die je typisch stelt op momenten van crisis zoals een bij een gevoel van nutteloosheid, een trauma, een ongeval met blijvende letsels of gewoon op symbolische momenten zoals verjaardagen die een wiskundig tienvoud zijn. Ook op café hoor je de vraag af en toe …