Verhalen

Verhalen zijn in deze context "vertellingen". Een vertelling is een uiteenzetting over een gebeurtenis in een specifieke stijl waarbij de feiten en de emoties die plaats vonden op die gebeurtenis samen in één geheel gebracht worden. Zouden we alleen maar feiten vertellen, dan spreken we eerder over een verslag, een rapport of eventueel een essay, waarbij men bij dat laatste de feiten probeert lyrisch te brengen. Zouden we alleen maar emoties communiceren (voor zover dat kan), dan hebben we het eerder over poëzie en andere uitdrukkingsvormen in een kunst.

 

Gedrevenheid/passie: twee verhalen

Het hoeft geen betoog dat wie gedreven of gepassioneerd is en de mogelijkheid heeft om deze gedrevenheid te ontplooien, in staat is tot uitzonderlijke resultaten die daarenboven ook nog eens een gevoel van geluk met zich meebrengen. Reden genoeg om een gedreven/gepassioneerd leven na te streven. Reden genoeg voor een onderneming om te streven naar gedreven mensen (die ook wel gemotiveerde mensen worden genoemd in de managementwereld).

Ik ben overtuigd dat gedrevenheid/gepassioneerdheid ontstaat als er twee verhalen worden "beleefd" of gerealiseerd:

  • je persoonlijk verhaal: wat drijft jou? Waar gaan je grote persoonlijke (spontane) belangstelling naartoe? En waarom is dat?
  • het "grote" verhaal: in welk groter verhaal zit je? Waartoe draag jij bij? Voel je je een onderdeel van een verhaal dat groter is dan jezelf?

Bij gedrevenheid denken we heel vaak aan die persoonlijke invalshoek: "wat is jouw passie". Een antwoord kunnen formuleren op deze vraag is belangrijk, maar als ze niet kadert in een groter geheel, dan is mijn ervaring dat die gedrevenheid niet duurzaam is. Het gaat immers alleen maar over jezelf en we bestaan pas echt als we in verbinding met de ander staan, met de wereld.

Wat is het grote verhaal?. Organisaties die uitsluitend hun winstgevendheid gebruiken om hun bestaansrecht te duiden, inspireren niet.  Ik stel vast dat de meesten onder ons gemotiveerd worden als ze het verhaal kennen waarin ze meespelen en uiteraard als ze achter dat verhaal staan. Dit grote verhaal hoeft niet noodzakelijk van een werkgever afkomstig te zijn. Ook zelfstandigen hebben een groot verhaal nodig, groter dan het feit dat ze (veel) geld willen verdienen. Zelfstandigen willen ook bijdragen tot een verhaal dat buiten zichzelf ligt en dat groter is dan henzelf. Ze hebben het nodig om schijnbaar onvermoeibaar door te gaan.

 

Twee voorbeelden
Janssen Pharmaceutica

Ik had het privilege om een boekje met verhalen te schrijven voor Janssen Pharmaceutica. Dat bleek geen toeval toen ik ontdekte dat Janssen Pharmaceutica een zeer gepassioneerd bedrijf bleek te zijn, ook al was het ondertussen een grote onderneming, onderdeel van het nog grotere Johnson & Johnson dat ook veel verhalen in zich droeg en dat reeds een eerste verhaal, een credo, schreef in 1943. Ik mocht over dr. Paul Janssen schrijven. De titel was snel gevonden in de gevleugelde uitspraak van Dr. Paul: "Laten we voortdoen... de patiënten wachten.". Ontdek het boekje. Lees in het nawoord het verband met alle verhalen.

 

SophieSoFood

Aan het geheel andere uiterste van het ondernemersspectrum ligt SophieSoFood, een initiatief van mijn buurvrouw met een passie voor eerlijke voeding. Ze vestigde zich als zelfstandige in bijberoep en ik mocht haar website maken. Maar ook hier speelt meer dat de passie van de initiatiefneemster. Sophie is overtuigd dat ze met eerlijke voeding de wereld kan verbinden en zelfs kan veranderen.  Ontdek SophieSoFood hier. Ik geloof haar alvast.

Twee verhalen, compleet verschillend qua schaal maar zo gelijkend als het gaat om de onderliggende verhalen: verhalen van talent en verhalen die groter zijn dan de vertellers. Twee verhalen waarbij ikzelf merkte dat het feit dat in beide gevallen mocht bijdragen, mijzelf deed proberen overtreffen van mijn dienstverlening.