Werken met passie

Ik begeleid organisaties (profit, social profit, overheid, klein en groot) die zich afvragen waar hun verhaal naartoe is;  hoe ze de gedrevenheid van hun medewerkers kunnen borgen en zelfs stimuleren en hoe ze hun bestaansreden opnieuw inspirerend kunnen vertellen. Concreet krijgen grote organisaties management advies, observaties en indien gevraagd ook op maat geschreven publicaties (download voorbeeld).

Ik luister naar vraagstukken en stel veel vragen, vragen die u misschien vergeet te stellen of niet mag stellen, ga dan parafraseren, vergelijken en patronen blootleggen, waarna we samen plots ontdekken wat uw volgende stappen zijn om uw vraagstuk op te lossen. Hoe dit rijmt met het maken van verhalen? Verhalen zijn metaforen die dezelfde onderliggende kenmerken vertonen als de ervaring waar u in zit. Wie verhalen maakt, kan meestal ook patronen en gelijkenissen detecteren. Het is die vaardigheid die mij eigen is en waarmee ik zowel schrijf als luister.

Ik begeleid ook individuen, mensen die het ondernemerschap overwegen, die zelfstandig willen worden maar die zich afvragen of hun gedrevenheid wel de juiste basis is om te starten. Ze zoeken hun eigen verhaal. Individuele personen krijgen steeds een eerste advies, zonder kosten. Concreet krijgen kleine organisaties ondersteuning bij het uitwerken van hun business plan, marketing verhaal, website (download voorbeeld).

Referenties op naam worden niet online gedeeld maar enkel tijdens een gesprek toegelicht. De organisaties die ik mocht adviseren zijn: Technologiebedrijven, overheidsorganisaties, verzekeringsmaatschappijen, industriële familiebedrijven, multinationals en start-ups en scale-up-bedrijven.

 

Waarom?

Als kind hebben de meesten onder ons een antwoord op de vraag "wat wil je later worden?". Het eerste antwoord is doorgaans een kopie van wat indruk maakt op een dreumes (brandweerman), maar na enige tijd gaat zich toch een echt toekomstbeeld vormen in elk van ons. Dat toekomstbeeld realiseren is doorgaans niet gemakkelijk. In vele gevallen komt het er niet van. We geraken de weg ernaartoe bijster. We vergeten ons eigen verhaal. Ons leven en werk wordt dan eerder ingevuld met wat we kunnen dan met wat we hartstochtelijk willen.

Ook ondernemingen vergeten soms het verhaal waarmee ze gestart zijn. Een onderneming oprichten is niet eenvoudig, laat staan het te laten groeien. Er moet pragmatisch gewerkt worden wil je kunnen overleven. Ideeën moeten bijgesteld worden naar de realiteit. Hierbij wordt het eigen verhaal, het ideaal, soms vergeten en is wat overblijft een boek vol procedures die routines zijn geworden, een magazijn vol (onnodige) voorraden en een lijst klanten die niet meer weten waarom ze klant zijn geworden.

Vraagt u zich af wat uw verhaal is, contacteer me vrijblijvend om kennis te maken (0475 77 51 60)

 

Verhalen vertellen de werkelijkheid. Meer dan een rapport kan duiden met cijfers en feiten, zal een verhaal, indien goed vertelt, je een volledig beeld geven van een organisatie of persoonlijke carrière.  In een verhaal zitten immers ook de emoties vervat die het kloppend hart vormen van je organisatie of zelfs je leven.

 

Jouw verhaal

Het hoeft geen betoog dat wie gedreven of gepassioneerd is en de mogelijkheid heeft om deze gedrevenheid te ontplooien, in staat is tot uitzonderlijke resultaten die daarenboven ook nog eens een gevoel van geluk met zich meebrengen. Wat is jouw verhaal? Wat drijft jou? Waar gaan je grote persoonlijke (spontane) belangstelling naartoe? En waarom is dat?

 

Het "grote" verhaal

Bij gedrevenheid denken we heel vaak aan die persoonlijke invalshoek: "wat is jouw passie". Een antwoord kunnen formuleren op deze vraag is belangrijk, maar als ze niet kadert in een groter geheel, dan is mijn ervaring dat die gedrevenheid niet duurzaam is. Het gaat immers alleen maar over jezelf en we bestaan pas echt als we in verbinding staan met de ander, met de wereld.

Wat is het grote verhaal waarin je meespeelt? Organisaties die uitsluitend hun winstgevendheid gebruiken om hun bestaansrecht te duiden, inspireren niet.  Ik stel vast dat de meesten onder ons gemotiveerd worden als ze door het verhaal waarin ze zitten, geïnspireerd worden, een verhaal dat groter is dan henzelf. Dit grote verhaal hoeft niet noodzakelijk van een werkgever afkomstig te zijn. Ook zelfstandigen hebben een groot verhaal nodig, groter dan het feit dat ze geld willen verdienen. Zelfstandigen willen ook bijdragen tot een verhaal dat buiten zichzelf ligt en dat groter is dan henzelf. Ze hebben het nodig om schijnbaar onvermoeibaar door te gaan.

 

Janssen Pharmaceutica

Ik had het privilege om een boekje met verhalen te schrijven voor Janssen Pharmaceutica. Dat bleek geen toeval toen ik ontdekte dat Janssen Pharmaceutica een zeer gepassioneerd bedrijf bleek te zijn, ook al was het ondertussen een grote onderneming, onderdeel van het nog grotere Johnson & Johnson dat zelf ook veel verhalen in zich droeg en dat reeds een eerste verhaal, een credo, schreef in 1943. Ik mocht over dr. Paul Janssen schrijven. De titel was snel gevonden in de gevleugelde uitspraak van Dr. Paul: "Laten we voortdoen... de patiënten wachten.". Ontdek het boekje. Lees in het nawoord het verband met alle verhalen.

 

SophieSoFood

Aan het andere uiterste van het ondernemersspectrum ligt SophieSoFood, een initiatief van mijn buurvrouw met een passie voor eerlijke voeding. Ze vestigde zich als zelfstandige in bijberoep en ik mocht haar website maken. Ook hier speelt meer mee dan de passie van de initiatiefneemster. Sophie is overtuigd dat ze met eerlijke voeding de wereld kan verbinden en zelfs kan veranderen.  Ontdek SophieSoFood hier. Ik geloof haar alvast.

Twee verhalen, compleet verschillend qua schaal maar zo gelijkend als het gaat om de onderliggende verhalen: verhalen van talent en verhalen die groter zijn dan de vertellers. Twee verhalen waarbij ikzelf merkte dat het feit dat ik in beide gevallen mocht bijdragen, mijzelf deed proberen overtreffen van mijn dienstverlening.

De crisis van Covid-19 veroorzaakt bijzonder veel menselijk leed. Daarenboven ontwrichten de maatregelen die genomen worden om de crisis te bestrijden onze volledige samenleving. Op alle denkbare manieren worden we wereldwijd brutaal gedwongen om ons nu meteen anders te organiseren, om ons leven anders in te richten. Dat dit daarenboven langdurige gevolgen zal hebben voor ieder van ons en voor alle organisaties en instellingen waarin we leven werken, staat buiten kijf. Mensen zowel als bedrijven worden hierdoor ongewild geconfronteerd met de vraag waar ze voor staan en waar ze zullen naartoe gaan. Welke keuzes zullen we maken, eens we terug onze activiteiten mogen oppakken? Welke toekomst gaan we uittekenen zodra we terug die vrijheid krijgen. Die toekomsttekening zal niet de tekening zijn die we in gedachten hadden voor crisis.

Een aanpassing, misschien wel een hertekening, zal nodig zijn.

Verhaal of strategische analyse?

Ondernemingen zich moeten bevragen op hun strategie. Mensen zullen zich bevragen op hun vaardigheden en talenten. De kans is groot dat we die oefening vooral  zakelijk zullen uitvoeren. Een zakelijke analyse legt echter de klemtoon op de louter rationele elementen van een onderneming, of op de meetbare vaardigheden en talenten van mensen, maar vaak niet op de verborgen drijfveren van zowel organisatie als mens.

Ik geef er dan ook de voorkeur aan om te beginnen met het bevragen van het verhaal van een onderneming of persoon. Een verhaal verschilt van een rapport of een analytisch schema omdat het de werkelijkheid in een narratief vat waar zowel objectieve/rationele elementen in zitten als al die subjectieve/emotionele elementen. Samen vormen ze de werkelijkheid. De rationele elementen zijn onze middelen en onze concrete objectieven. De emotionele elementen zorgen ervoor dat de middelen in beweging worden gezet en we ons naar die doelen toe bewegen. Het is dus zaak dat we ons buigen over beide ontwikkelingspaden van onze onderneming. Met beproefde technieken help ik u systematische manier  met het uittekenen van deze beide ontwikkelingspaden.

Onze adviesverlening is zich nuaan het voorbereiden om u specifiek te helpen bij het uitwerken van uw verhaal na Covid-19. Wil je daar nu al aan beginnen, contacteer mij (+32 475 77 51 60)