Privacy

jens pas bvba neemt privacy zeer ernstig. We waken zorgvuldig over alle informatie die u ons verstrekt, op deze website, maar ook in de zakenrelatie die wij met u opbouwen. We beheren immers telecommunicatienetwerken en hebben hiervoor vaak toegang nodig tot uw systemen. Al onze handelingen zijn dan ook in overeenstemming met hetgeen we hieronder verklaren.

Dit privacy-statement wordt uiteraard aangepast aan de verdere ontwikkelingen van de technologie en van de wetgeving terzake. Raadpleeg dus met regelmaat deze pagina om eventuele wijzigingen inzake privacy te vernemen.

Wie is jens pas bvba

jens pas bvba is een cvba (ondernemingsnummer BE 0867 027 174),  Kwaadstraat 27, 9750 Zingem). Medewerkers van jens pas bvba (al dan niet intern of extern) kunnen toegang hebben tot de klantengegevens. Deze toegang is gedocumenteerd in een toegangsregister waarin genoteerd staat wie welke toegang heeft tot welke gegevens tijdens welke periode. Uw gegevens worden NIET doorgegeven aan externe partijen met uitzondering van support-redenen (zie onder).

Uw gegevens worden door jens pas bvba bewaard op beveiligde servers, waarvan sommige geheel in eigen beheer zijn (en gelokaliseerd zijn in onze eigen gebouwen en netwerken) en sommige bij zorgvuldig geselecteerde internetdienstbedrijven. Deze bewaarlocaties zijn gedocumenteerd in een register waar u inzagerecht tot hebt als u een concrete prospect bent, een klant of een medewerkende partij. Documenten die gevoelige informatie bevatten zoals toegangscodes en paswoorden die u ons heeft toevertrouwd, worden steeds bewaard in databases en documenten die bijkomend beveiligd zijn met wachtwoorden. Wie kennis heeft van deze wachtwoorden, is gedocumenteerd in een specifiek daarvoor bestemd register.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, aarzel niet mij dadelijk te contacteren.

Welke gegevens verzamel ik?

Op deze website verzamel ik informatie over het bezoekgedrag aan onze webpagina’s (hoe lang pagina’s bekeken worden, welk type computers dit toen en van waar ze afkomstig zijn, demografische gegevens). De gegevens die u zelf ingeeft (namen, adressen, telefoonnummers, e-mail…) worden door uitsluitend door mij gebruikt om met u in contact te komen. Uw gegevens worden niet uitgewisseld met derden (leveranciers, partners, andere bedrijven), tenzij dit essentieel is voor de dienstverlening en pas nadat u daar expliciete toestemming voor gegeven heeft.

Deze website gebruikt GEEN cookies of software die op uw computer wordt geïnstalleerd als gevolg van het contact met mijn website.

Wat we met de informatie doen

Uw informatie wordt door mij bijgehouden om:

  • mijn contactenbestand up to date te  houden zodat we u adequaat van dienst kunnen zijn
  • u via onze nieuwsbrief te benaderen met nieuwe aanbiedingen
U heeft controle over uw gegevens

Er staat in principe geen vervaldatum op het bijhouden van uw informatie. Op uw verzoek schrappen we uiteraard uw gegevens uit onze databases als u daarom verzoekt.

Indien u dat wenst dan kunnen we ten allen tijde aan u rapporteren over welke informatie wij over u beschikken. U kan steeds uw informatie laten aanpassen of verwijderen. U kan mij hierover contacteren via telefoon of e-mail (zie contactpagina).