De lichtmeridiaan: 2. De romanticus en de cynicus 26/07/2016
Is het u ook al opgevallen dat er vele parallelle werelden zijn waarin wij ons bevinden? Parallel aan wat u doet, doet iemand anders…iets anders. Nu zal u zeggen dat dit nogal evident is, maar feit is dat u met veel mensen waarmee u nauw verbonden bent, denk hierbij aan familie, vrienden en zeker collega’s, zich in dezelfde wereld bevindt. U leeft met uw gezin, u werkt met uw collega’s en u communiceert dan ook dagelijks...
Read More
De lichtmeridiaan – 1. voorwoord 22/07/2016
1 Dit is een reisverhaal. Een reisverhaal over een lichtstraal. Een lichtstraal die zich exact langs de lengtegraad  O 3°7’45” een weg baant van de Noordpool naar de Zuidpool. Het eerste deel van haar reis, zo’n stevige 4.000 km, reist het licht over de zee om in Europa aan land te komen op het strand van Blankenberge. Exact op de plaats waar de lichttoren van het casino staat. Je zou kunnen zeggen dat die plaats niet...
Read More
Spelletje 23/05/2016
Voor hem, op het tapijt, zit zijn dochter haar spel te spelen. Voor de twintigste keer deze ochtend. Denkt hij. Hij is de tel kwijt geraakt. Ze kent ondertussen de spelregels als geen ander, weet ook hoe het spel gaat eindigen. Ze speelt het spel nu met twee beren en met wat moet doorgaan voor een oranje onbenoembare prehistorische knuffel. “Hoe verzinnen ze die beesten?”, denkt hij. “Hoe ziet zo’n brainstorming eruit? En vooral, welke voorstellen...
Read More
Vrachtwagen 04/05/2015
Ik zag hem van ver. Aan de rand van de weg stond hij daar gestrand met pech. Hij stond er al een hele tijd, te zien aan de staat waarin hij zich bevond.  De ramen waren stuk, de wielen waren verwijderd. Rijm op het koetswerk. Het was vroeg in de ochtend. De hand van het jongetje dat deze vrachtwagen had bewogen, was reeds lang verdwenen. Verdwenen de kracht die de vrachtwagen tot leven bracht. Verdwenen de...
Read More
Een stoel, ergens in het publiek 04/07/2014
Ik kijk naar hem. Hij zit op een stoel, ergens in het publiek. Onopvallend. Minzaam kijkend. Een lachend knikje naar wie van de andere kant van zaal hem een blik toewerpt. Even ervoor stond hij in het middelpunt van de belangstelling. En hoewel zijn functie hem vaak in de schijnwerpers zette, hij heel vaak op dat kleine verhoogje stond om weer eens een hem zo kenmerkende toespraak te houden, hij zat even graag, misschien nog liever...
Read More
Tijd 16/06/2014
Ze kijkt op haar klok. De helft van de tijd is verstreken. Ze kijkt naar de syllabus die voor haar ligt. De linker helft is ongeveer één derde de dikte van de rechterhelft. Wetend dat op elke bladzijde ongeveer evenveel informatie staat, beseft ze dat ze achterloopt met haar studie. In de helft van de resterende tijd moet ze nog twee derde van de stof verwerken. Hoewel die vaststelling haar kortstondig een moment van stress bezorgt,...
Read More
Lentestudenten 20/04/2014
“Neem mij!”, schreeuwde hij. “Neen, mij!”, schreeuwde de ander, die er net naast lag. “Ikke!” riep een derde. Allemaal wilden ze gekozen worden. Ijscrème in een bak wil niet in een bak blijven liggen, ze wil geconsumeerd worden. En allemaal wilden ze kost wat kost op dat hoorntje terecht komen. Ze zagen immers dat die twee studenten voor de toonbank er echt wel zin in hadden. De zon scheen en de stad toonde met kinderlijke onstuimigheid...
Read More
Vivaldi 06/02/2014
Het had iets magisch. Die kinderen zien spelen in de sneeuw die er niet was. Op de tonen van Vivaldi. Ik leg het even uit. Onlangs maakte ik video-opnames voor een reportage over muzische vorming aan kleine kinderen. Hierbij had de betreffende juf een les in bewegingsleer bedacht die erop neer kwam dat ze met de kinderen, dik ingeduffeld, op de speelplaats een sneeuwballengevecht zou houden. Echter, er was geen sneeuw. En dat was ook de...
Read More
De brandverzekering 05/12/2013
Enigszins opgelucht keek hij naar het resultaat. Het was hem gelukt. Alle vereisten waren nu voldaan. En het bouwwerk was op tijd klaar. Wie had dat kunnen denken. Dat hij zelf als timmerman de meeste aannemers persoonlijk kende, hielp natuurlijk. Het was nochtans behoorlijk moeilijk begonnen. De bouwaanvraag op zich leek een onmogelijke zaak. Wat het nu was dat hij wou bouwen? Een huis? Een café? Een cultureel centrum? Zelfs een religieus gebouw werd geopperd. En...
Read More
Op de rem 13/11/2013
“Weet je wat ik het meest vervelende vind aan mijn fiets?” Drie studenten rijden mij in gespreide slagorde voorbij in de voetgangerszone van Gent – niemand weet nog wanneer je nu eigenlijk waar mag rijden met je fiets. De jongens rechts voor schreeuwt de vraag naar zijn twee vrienden die zich ergens achter mij bevinden. De vraag is retorisch want direct volgt het antwoord van rechts-voor. “Mijn remmen!. Het zijn de meest overbodige onderdelen van mijn...
Read More