Brand het licht nog? 16/05/2016
Brandt het licht nog op dit uur? Jij, die vroeger veel en laat las. Brandt het licht nog? Het is laat. Het leven heeft de straat verlaten en laat zich slechts in strepen vanachter gordijnen en blinden zien. La vie rayée. Streepjes leven op het trottoir. Plato in schijfjes. Flarden werkelijkheid. Onvolledige vormen die het mogelijk maken ze in gedachten te vervolledigen. Zintuigen aangevuld met gedachten. Hij wandelt door de stad. Achter elk raam een tafereel....
Read More
Vrachtwagen 04/05/2015
Ik zag hem van ver. Aan de rand van de weg stond hij daar gestrand met pech. Hij stond er al een hele tijd, te zien aan de staat waarin hij zich bevond.  De ramen waren stuk, de wielen waren verwijderd. Rijm op het koetswerk. Het was vroeg in de ochtend. De hand van het jongetje dat deze vrachtwagen had bewogen, was reeds lang verdwenen. Verdwenen de kracht die de vrachtwagen tot leven bracht. Verdwenen de...
Read More
Bril 19/12/2014
Geconcentreerd staat hij zorgvuldig zijn bril schoon te maken. Zodadelijk “moet hij op”. Het behoort bijna tot zijn dagelijkse routine om een menigte toe te spreken. Dit keer is het publiek een buitenlandse delegatie afkomstig van bevriende Europese universiteitssteden. Hij is burgemeester. De rector van onze universiteit is nu aan het woord. Hij heeft haar ingeleid. Ze heet de bezoekers met een innemende glimlach welkom. Het is het begin van een week uitwisseling van ervaringen aangaande...
Read More
Zand 16/11/2014
Ik heb een nieuw terras. En dat net nu de winter voor de deur staat. Niet dat ik echt verwacht dat de temperaturen van de afgelopen dagen nog verder zullen stijgen, maar een nieuw terras moest er komen. Omdat het oude opgebroken werd. Op bevel van mijn lokale overheid, ons dorpsbestuur. Deze laatsten investeren sedert enkele jaren in een gescheiden rioleringsstelsel en hierdoor moeten alle burgers hun riolering ook aanpassen. Terras open, nieuwe buizen erin. Enfin,...
Read More
Kapelletje 16/10/2014
Ik sta, zoals wel vaker gebeurt vandaag langs Vlaamse wegen, voor een mobiel rood licht ter hoogte van een straatwerf. De werf is pakweg honderd meter lang. Ik zie het andere mobiele rood licht, dat op groen zou moeten staan, voor me. Daarachter een lange rechte lege weg. De werf is onbemand. Er wordt vandaag niet gewerkt. Ik sta dus stil, alleen, op een klein landelijk weggetje. Nutteloos, maar omdat het moet. Omdat ik geleerd heb...
Read More
Een stoel, ergens in het publiek 04/07/2014
Ik kijk naar hem. Hij zit op een stoel, ergens in het publiek. Onopvallend. Minzaam kijkend. Een lachend knikje naar wie van de andere kant van zaal hem een blik toewerpt. Even ervoor stond hij in het middelpunt van de belangstelling. En hoewel zijn functie hem vaak in de schijnwerpers zette, hij heel vaak op dat kleine verhoogje stond om weer eens een hem zo kenmerkende toespraak te houden, hij zat even graag, misschien nog liever...
Read More
Tijd 16/06/2014
Ze kijkt op haar klok. De helft van de tijd is verstreken. Ze kijkt naar de syllabus die voor haar ligt. De linker helft is ongeveer één derde de dikte van de rechterhelft. Wetend dat op elke bladzijde ongeveer evenveel informatie staat, beseft ze dat ze achterloopt met haar studie. In de helft van de resterende tijd moet ze nog twee derde van de stof verwerken. Hoewel die vaststelling haar kortstondig een moment van stress bezorgt,...
Read More
Donkere Wolken 20/05/2014
Er zijn zo van die dagen dat je je blindstaart op de donkere wolken die de hemel toedekken. Wolken die, zeker als ze vele schakeringen van donkergrijs laten afwisselen met zwart en wit, intenser kunnen zijn dan het mooiste schilderij. En dat achter die wolken de zon, hoe dan ook, altijd schijnt. Ondanks die wetenschap, komt het toch voor dat de donkere wolken als een te laag hangend plafond, je een claustrofobisch gevoel geven. Drie dagen...
Read More